09 diciembre 2017

SUSPENSIÓN DO PARTIDORecibido en data 9 de decembro comunicación da Secretaría Xeral para ou Deporte en relación ás actividades ao aire libre a celebrar o domingo 10 de decembro de 2017 e debido a graves problemas meteorolóxicos, procédese á SUSPENSIÓN de todos os partidos programados pola Real Federación Galega de Fútbol a disputar en xornada de tarde, entendéndose tal os que se celebren a partir das 15:00 horas do domingo 10 de decembro de 2017. A Coruña, ao 9 de decembro de 2017 Secretario Xeral da Federación Galega de Fútbol . 

 INFO :  www.futgal.es